ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 1-60 พากย์ไทย [จบ] 720p [Chinese Sound Thai ซีรีส์จีน พากย์ไทย]

               ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นปีค.ศ. 1970 ในสมัยที่คนทั่วไปใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแค้น แต่มีคนบางจำพวกคิดการใหญ่และต้องการที่จะพัฒนาย่านคังนัมให้กลายเป็นศูนย์ กลางความทันสมัย จึงได้รวมตัวกันสร้างโลกใหม่อันน่าจะนำมาซึ่งเงิน และอำนาจ รวมไปถึงการครอบครองความยิ่งใหญ่ในย่านคังนัม จากความคิดที่เห็นแก่ตัวเช่นนี้ ก็ทำให้เกิการต่อสู้อย่างไม่มีกฏเกณฑ์ และไม่สนใจความถูกต้อง แม้จะใช้วิธีฆ่าคนหรือเหยียบคนอื่นขึ้นไปก็ตาม โดยหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นก็คือคนขับรถบรรทุก 

ตอนของ "ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 1-60 พากย์ไทย [จบ] 720p"

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 01 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 02 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 03 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 04 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 05 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 06 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 07 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 08 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 09 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 10 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 11 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 12 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 13 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 14 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 15 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 16 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 17 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 18 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 19 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 20 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 21 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 22 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 23 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 24 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 25 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 26 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 27 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 28 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 29 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 30 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 31 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 32 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 33 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 34 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 35 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 36 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 37 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 38 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 39 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 40 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 41 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 42 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 43 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 44 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 45 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 46 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 47 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 48 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 49 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 50 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 51 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 52 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 53 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 54 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 55 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 56 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 57 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 58 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 59 พากย์ไทย 720p

ศึกแค้น ศึกสงครามชีวิต Giant ตอนที่ 60 พากย์ไทย 720p [จบ]

กำลังโหลด...