นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 1-68 พากย์ไทย [จบ] 1080p [Chinese Sound Thai ซีรีส์จีน พากย์ไทย]

               นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang เป็นละครที่กล่าวถึงเหตุการณ์ยุคปลายราชวงศ์หมิงไปจนถึงยุคต้นของราชวงศ์ชิง โดยนำเสนอเรื่องราวของ "ต้าอวี้เอ๋อร์"  หลานสาวผู้นำมองโกลเผ่าเคอเอ่อร๋ชิ่น (Khorchin) จากสกุลป๋อเอ่อร์จี้จี๋เท่อ (Borjigit) ซึ่งเป็นสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากเจงกิสข่าน ละครไล่เรียงเหตุการณ์นับตั้งแต่เธอยังเป็นเพียงเด็กสาวใสซื่อที่ฝันอยากใช้ชีวิตอิสระในทุ่งหญ้ากับชายที่ตนรัก "ตัวเอ่อร์กุ่น" แต่โชคชะตากลับกลั่นแกล้งให้เธอแต่งงานกับข่านต้าจิน "หวงไท่จี๋" (พี่ชายต่างมารดาของตัวเอ่อร์กุ่น) และมอบภาระอันยิ่งใหญ่ในการเป็นมารดาของแผ่นดินให้เธอแทน

ตอนของ "นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 1-68 พากย์ไทย [จบ] 1080p"

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 01 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 02 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 03 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 04 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 05 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 06 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 07 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 08 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 09 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 10 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 11 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 12 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 13 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 14 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 15 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 16 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 17 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 18 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 19 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 20 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 21 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 22 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 23 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 24 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 25 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 26 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 27 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 28 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 29 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 30 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 31 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 32 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 33 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 34 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 35 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 36 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 37 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 38 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 39 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 40 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 41 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 42 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 43 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 44 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 45 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 46 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 47 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 48 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 49 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 50 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 51 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 52 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 53 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 54 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 55 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 56 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 57 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 58 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 59 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 60 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 61 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 62 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 63 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 64 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 65 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 66 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 67 พากย์ไทย 1080p

นางพญาบัลลังก์มังกร The Legend of Xiao Zhuang ตอนที่ 68 พากย์ไทย 1080p [จบ]

กำลังโหลด...