108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 1-74 พากย์ไทย [จบ] 1080p [Chinese Sound Thai ซีรีส์จีน พากย์ไทย]

     All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน) เรื่องราวตอนต้น ๆ จะกล่าวถึงที่มาของตัวละครบางตัวที่สำคัญว่า เหตุใดถึงได้เข้ามารวมกลุ่มเขาเหลียงได้ เช่น พระหลู่จื้อเซิน สื่อจิ้น หลินชง อู่ซง หลี่ขุย ซ่งเจียง เป็นต้น ส่วนกลางเรื่องจนถึงท้ายเรื่องนั้น จะเกี่ยวข้องกับ การที่เหล่าผู้กล้าแห่งเขาเหลียงต้องออกไปปราบปรามกบฏกลุ่มต่าง ๆ ทั่วแผ่นดิน ตามราชโองการของฮ่องเต้ (ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นแผนหลอกใช้ของเกาฉิวอีกที) การไปปราบกบฏกลุ่มต่าง ๆ นั้น แสดงถึงการรบโดยขาดการวางแผนอย่างดี จนทำให้สูญเสียผู้กล้าไปมากมายอย่างน่าเสียดาย เพราะผู้กล้าหลายคนเสียชีวิตจากกับดักต่าง ๆ เป็นอันมาก และเป็นการรบที่รบเสียจนแทบไม่ได้หยุดหย่อน ผู้กล้าบางคนทนไม่ไหวแยกตัวออกไปจากกลุ่ม ในท้ายที่สุด ซ่งเจียงก็ปราบกบฏทั่วแผ่นดินได้หมด

ตอนของ "108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 1-74 พากย์ไทย [จบ] 1080p"

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 01 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 02 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 03 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 04 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 05 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 06 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 07 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 08 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 09 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 10 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 11 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 12 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 13 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 14 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 15 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 16 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 17 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 18 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 19 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 20 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 21 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 22 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 23 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 24 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 25 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 26 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 27 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 28 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 29 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 30 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 31 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 32 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 33 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 34 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 35 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 36 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 37 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 38 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 39 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 40 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 41 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 42 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 43 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 44 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 45 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 46 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 47 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 48 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 49 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 50 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 51 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 52 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 53 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 54 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 55 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 56 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 57 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 58 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 59 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 60 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 61 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 62 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 63 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 64 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 65 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 66 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 67 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 68 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 69 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 70 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 71 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 72 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 73 พากย์ไทย 1080p

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน All Men are Brothers ตอนที่ 74 พากย์ไทย 1080p [จบ]

กำลังโหลด...