6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 1-50 [จบ] 1080p [Korea Sound Thai ซีรีส์เกาหลี พากย์ไทย]

                6 มังกร กำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons)" เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่มีการแต่งแต้มเรื่องราวตามจินตนาการของผู้เขียนบท ซึ่งในที่นี้คือนักเขียนมือทองอย่าง "คิม ยองฮยอน" และ "ปาร์ค ซังยอน" โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ร่วมกันเขียนบทละครเรื่อง "จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree)" และ "ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Deok)"  จึงมีการนำตัวละครหรือเรื่องราวบางส่วนบางตอนที่เกิดขึ้นในละครสองเรื่องดังกล่าวมาอ้างถึงในละครเรื่องนี้ (เช่น ในตอนที่ 32 มีการกล่าวถึง "พีดัม" กับพ่อค้าชาวชินลาผู้มั่งคั่งและกว้างขวางที่ชื่อ "ยอมจง" จากละครซอนต็อก) 

                เนื้อหาในละครกล่าวถึงเหตุการณ์วุ่นวายตั้งแต่ยุคปลายราชวงศ์โครยอไปจนถึงต้นราชวงศ์โชซอน โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของ 6 ตัวละครที่ร่วมมือกันสถาปนาราชวงศ์ "โชซอน" แต่ภายหลังได้เกิดความขัดแย้งด้านอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองระหว่าง "ลี บังวอน" กับ "ชอง โดจอน" โดยชอง โดจอนเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้บิดาของบังวอน "ลี ซองกเย" (พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน) ก่อตั้งและสถาปนาอาณาจักรโชซอนได้สำเร็จ ชอง โดจอนต้องการให้เหล่าขุนนางในราชสำนักช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเมือง (ทุกเรื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาขุนนาง) ขณะที่บังวอน (ภายหลังคือ "พระเจ้าแทจงแห่งโชซอน") ต้องการรวบอำนาจในการบริหารบ้านเมืองทั้งหมดไว้ที่พระราชา

ตอนของ "6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 1-50 [จบ] 1080p"

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 01 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 02 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 03 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 04 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 05 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 06 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 07 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 08 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 09 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 10 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 11 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 12 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 13 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 14 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 15 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 16 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 17 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 18 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 19 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 20 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 21 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 22 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 23 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 24 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 25 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 26 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 27 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 28 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 29 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 30 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 31 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 32 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 33 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 34 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 35 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 36 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 37 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 38 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 39 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 40 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 41 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 42 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 43 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 44 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 45 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 46 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 47 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 48 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 49 พากย์ไทย 1080p

6 มังกร กำเนิดโชซอน Six Flying Dragons พากย์ไทย ตอนที่ 50 พากย์ไทย 1080p [จบ]

กำลังโหลด...