ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย [จบ] 720p [Chinese Sound Thai ซีรีส์จีน พากย์ไทย]

              ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks  ทนายความหนุ่มที่ตาบอดตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เขามีจิตใจเปี่ยมคุณธรรมใช้ความรู้ด้านกฎหมายของเขาในการช่วยเหลือผู้คนมากมาย แต่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น คดีที่ “ทนายบอดยอดอัจฉริยะ” คนนี้ต้องเข้าไปช่วยเหลือจึงมีทั้งยากและง่ายสลับกันไป แต่ทุกคดีก็ล้วยแล้วแต่มีความสำคัญในการผดุงความยุติธรรมให้กับสังคม

ตอนของ "ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย [จบ] 720p"

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 01 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 02 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 03 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 04 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 05 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 06 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 07 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 08 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 09 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 10 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 11 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 12 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 13 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 14 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 15 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 16 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 17 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 18 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 19 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 20 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 21 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 22 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 23 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 24 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 25 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 26 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 27 พากย์ไทย 720p

ทนายบอดยอดอัจฉริยะ Legal Mavericks ตอนที่ 28 พากย์ไทย 720p [จบ]

กำลังโหลด...