The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย (จบ) [Chinese Sound Thai ซีรีส์จีน พากย์ไทย]
The Line Watchers ทีมล่าธุรกิจมืด แอ็กชันของ TVB เจาะลึกการทำงานของตำรวจศุลกากรกับภารกิจสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายที่กำลังทะลักเข้าสู่ฮ่องกง ทีมล่าธุรกิจมืด The Line Watchers นำเสนอเรื่องราวผ่านการเจาะลึกการทำงานของตำรวจศุลกากรกับการทำงานเพื่อตรวจสอบและจับกุมการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค ยาเสพติด The Line Watchers ไปจนถึงอาวุธร้ายแรง ซึ่งในทีมตำรวจศุลกากรประกอบไปด้วย ไห่ฟง หัวหน้าทีมตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่มากความสามารถ และยังความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา กวนเพ่ยซิน หัวหน้าหน่วยควบคุมการค้าทั่วไป เหวินจื่อฉี หัวหน้าทีมตรวจสอบด้านยาเสพติด พวกเขาและเธอคือส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในภารกิจสำคัญเพื่อหยุดยั้งการนำของผิดกฎหมายเข้ามา
ตอนของ "The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย (จบ)"

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Line Watchers (2021) ทีมล่าธุรกิจมืด ตอนที่ 27 พากย์ไทย (จบ)

กำลังโหลด...