Ruyi's Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 1-87 พากย์ไทย (จบ) [Chinese Sound Thai ซีรีส์จีน พากย์ไทย]

ความรักของหรูอี้ (รับบทโดยโจวซวิ่น) และฮ่องเต้เฉียนหลง (รับบทโดยฮั่วเจี้ยนหัว) ที่เพิ่งจะขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ โดยหรูอี้เป็นรักแรกของจักรพรรดิเฉียนหลงตั้งแต่ทรงยังเด็ก เมื่อขึ้นครองราชย์จึงแต่งตั้งให้หรูอี้เป็นสนม ทำให้มีหลายฝ่ายในวังไม่พอใจกับเรื่องนี้ รวมไปถึงไทเฮา หรูอี้จึงตกอยู่ท่ามกลางอันตรายรอบด้าน ขณะเดียวกันฮ่องเต้เฉียนหลงก็ต้องเผชิญหน้ากับไทเฮาและเหล่าขุนนางเก่าในวังที่จ้องจะทำลายความมั่นคงของบัลลังก์ แต่สุดท้ายฮ่องเต้และหรูอี้ก็สามารถช่วยกันขจัดอำนาจที่ต้องการล้มล้างพระองค์ไปได้

ตอนของ "Ruyi's Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 1-87 พากย์ไทย (จบ)"

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Ruyi s Royal Love in the Palace (2018) หรูอี้จ้วน ตอนที่ 87 พากย์ไทย (จบ)

กำลังโหลด...