Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 1-49 ซับไทย (จบ) [Chinese Subtitle Thai ซีรีส์จีน ซับไทย]
Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 1-49 ซับไทย บอกเล่าเรื่องราวช่วงปลายราชวงศ์ถังที่คนในตระกูลของอัครเสนาบดีวั่งหยาถูกฆ่ายกครัว พี่สาวและน้องสาวสองคนหนีตายออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้และกลับมาพบกันหลังจากผ่านไปหลายปี ด้วยฐานะที่ไม่เหมือนเดิม พวกนางช่วยให้หลี่เหยียนกษัตริย์องค์ใหม่ฟื้นฟูราชวงศ์ถังให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง
ตอนของ "Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 1-49 ซับไทย (จบ)"

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 01 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 02 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 03 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 04 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 05 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 06 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 07 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 08 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 09 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 24 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 25 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 26 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 27 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 28 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 29 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 30 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 31 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 32 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 33 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 34 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 35 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 36 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 37 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 38 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 39 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 40 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 41 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 42 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 43 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 44 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 45 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 46 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 47 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 48 ซับไทย

Dream of Chang An (2021) ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ตอนที่ 49 ซับไทย (จบ)

กำลังโหลด...