เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 1-70 ซับไทย [จบ] 720p [Chinese Subtitle Thai ซีรีส์จีน ซับไทย]

                     เรื่องราวที่หมุนรอบตัวหญิงสาวในวังด้วยทัศนคติที่กล้าหาญความฉลาดข้างถนนและจิตใจที่ดีขณะที่เธอจัดการกับอันตรายในพระราชวังเพื่อเป็นนางสนมของจักรพรรดิเฉียนหลง ในช่วงปีที่ 6 แห่งการครองราชย์ของเควนหลง Wei Wei Ying Luo ได้เดินทางไปยังเมืองต้องห้ามในฐานะสาวใช้ในพระราชวังเพื่อสอบสวนความจริงเบื้องหลังการตายของพี่สาว เธอสาบานว่าจะได้รับความยุติธรรมหลังจากรู้ว่า Hong Zhou นั้นเชื่อมโยงกับคดี จักรพรรดินีเซียวชุนผู้ใจดีและอ่อนโยนอ่อนโยนกังวลว่า Wei Ying Luo จะเหยียบย่ำบนเส้นทางที่ไม่หวนคืนดังนั้นเธอจึงทำทุกอย่างตามอำนาจของเธอเพื่อช่วยเหลือ Ying Luo และเป็นเสาหลักของการสนับสนุนของเธอ ภายใต้การแนะนำของจักรพรรดินี Ying Luo กลายเป็นเจ้าหน้าที่หญิงและเริ่มปล่อยความเกลียดชังของเธอ อย่างไรก็ตามจักรพรรดินีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่าง Ying Luo และ Emperor Qian Long แต่ในที่สุดพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะเห็นตาต่อตาและพบการปลอบใจซึ่งกันและกันภายในวังที่เต็มไปด้วยการสมคบคิดและสมรู้ร่วมคิด

ตอนของ "เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 1-70 ซับไทย [จบ] 720p"

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 01 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 02 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 03 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 04 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 05 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 06 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 07 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 08 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 09 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 10 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 11 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 12 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 13 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 14 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 15 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 16 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 17 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 18 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 19 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 20 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 21 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 22 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 23 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 24 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 25 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 26 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 27 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 28 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 29 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 30 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 31 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 32 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 33 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 34 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 35 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 36 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 37 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 38 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 39 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 40 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 41 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 42 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 43 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 44 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 45 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 46 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 47 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 48 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 49 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 50 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 51 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 52 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 53 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 54 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 55 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 56 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 57 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 58 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 59 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 60 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 61 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 62 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 63 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 64 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 65 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 66 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 67 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 68 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 69 ซับไทย 720p

เล่ห์รักวังต้องห้าม The Story of Yanxi Palace ตอนที่ 70 ซับไทย 720p [จบ]

กำลังโหลด...